Visites escolars

Visites Escolares 2023

11:00 h. VISITES ESCOLARS: Gymkhana amb recorregut per la fira del llibre per a escolars.

11:00 h. VISITES ESCOLARES: Gymkhana amb recorregut per la fira del llibre per a escolars.

11:00 h. VISITES ESCOLARS: Gymkhana amb recorregut per la fira del llibre per a escolars.

11:00 h. VISITES ESCOLARS: Gymkhana amb recorregut per la fira del llibre per a escolars.

11:00 h. VISITES ESCOLARS: Gymkhana amb recorregut per la fira del llibre per a escolars.